Data management in finite element programs
Paper i proceeding, 1989

Författare

Harald Tägnfors

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

International scientific conference on the newest scientific research problems of the building and environment engineering, Bialystok, Polen, May 22-24, 1989

8-

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08