A Computer Program for FE-analysis of Progressive Failure in Long Slopes
Rapport, 1989

Författare

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Matti Koponen

Institutionen för byggnadsmekanik

Kenneth Runesson

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08