Two-Dimensional Mesh Generation, Adaptive Remeshing and Refinement
Rapport, 1989

Författare

Hao Jin

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06