FE-calculation of progressive failure in long clay slopes
Paper i proceeding, 1988

Författare

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Matti Koponen

Institutionen för byggnadsmekanik

Kenneth Runesson

Institutionen för byggnadsmekanik

X Nordiske Geoteknikermöte, NGM 88, Oslo, May 13-15, 1988

5-

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08