FE-procedures for conductive-convective heat transfer,
Paper i proceeding, 1998

Författare

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Jan Frykestig

Institutionen för byggnadsmekanik

International Conference on Computational Methods in Flow Analysis, Okayama, Japan, September 5-8, 1988

8-

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06