Vibration of thick plates on three dimensional multilayered soil
Paper i proceeding, 1987

Författare

Jerzy Kujawski

Institutionen för byggnadsmekanik

Czeslaw Miedzialowski

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

The 6:th International Conference on Numerical Methods in Geomechanics (ICONMIG 88), Innsbruck, April 11-15, 1988

7-

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07