Adaptive and hierarchical time integration of convection-diffusion problems
Paper i proceeding, 1987

Författare

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Jan Frykestig

Institutionen för byggnadsmekanik

Conference on the Mathematics of Finite Elements and Applications (MAFELAP 87), Brunel April 1987

8-

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06