Adaptive and hierarchical analysis of eigenvalue problems
Paper i proceeding, 1986

Författare

Olof Friberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

The International Conference on Computational Mechanics (ICCM86- Tokyo) May 25-29, pp. VI-163 - VI-170, 1986

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06