CHALMFEM - A package of computer programs for FEM-analysis of Engineering Proble
Paper i proceeding, 1985

Författare

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

The 4th International Seminar on Finite Element Systems, Southampton, England, July 6-8, 1983

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06