Boundary element so lutions for some problems in soil dynamics
Paper i proceeding, 1984

Författare

Odd Tullberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

The 5th International Conference on Numerical Methods in Geomechanics, Nagoya, Japan 1985

8-

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06