IHALL2, Datorprogram för snittkraftsberäkning och dimensionering enligt BBK 79 av prefabricerade industrihallar i betong
Rapport, 1981

Författare

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06