Energy storage in soil, A finite element approach to a transient energy transport problem
Rapport, 1980

Författare

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06