Vridning, välvning och kantring av kontinuerliga balkar och balkroster
Rapport, 1980

Författare

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06