EPAFEM, A computer program for analysis of plane or axi-symmetric structures of thermo-elastic or elastic-plastic material
Rapport, 1977

Författare

Kenneth Runesson

Institutionen för byggnadsmekanik

Harald Tägnfors

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08