Finita elementmetodens tillämpning inom geomekanik
Rapport, 1975

Författare

Kenneth Axelsson

Institutionen för byggnadsmekanik

Kenneth Runesson

Institutionen för byggnadsmekanik

Harald Tägnfors

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07