Studying the Agency of Being Governed: Introduction
Kapitel i bok, 2014

governmentality

agency

methodology

Författare

Maria Stern

Göteborgs universitet

Sofie Hellberg

Göteborgs universitet

Stina Hansson

Göteborgs universitet

Studying the Agency of Being Governed

19-
978-0-415-62367-4 (ISBN)

Ämneskategorier

Sociologi

Annan samhällsvetenskap

Statsvetenskap

ISBN

978-0-415-62367-4

Mer information

Skapat

2017-10-10