FEMWT - A General Purpose Computer Program for Solving Problems by Finite Element Methods
Rapport, 1972

Författare

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Harald Tägnfors

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06