System analysis in structural mechanics by use of mixed force and displacement variables
Doktorsavhandling, 1970

10.00 CTH
Opponent: Kåre Hellan, Trondheim

Författare

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

99-0028275-2

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 105

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 105

10.00 CTH

Opponent: Kåre Hellan, Trondheim

Mer information

Skapat

2017-10-07