PhD. supervision as an emotional process - Critical situations and emotional boundary work
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2014

Författare

Thomas Johansson

Göteborgs universitet

Gina Wisker

Silwa Claesson

Göteborgs universitet

Ola Strandler

Göteborgs universitet

Elisabeth Saalman

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)

Pertanika Journal of Social Science and Humanities

0128-7702 (ISSN)

Vol. 22 2 605-22

Ämneskategorier

Utbildningsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07