Numerical study of liquid breakup at the surface of turbulent liquid jets using One-Dimensional Turbulence
Paper i proceeding, 2014

Författare

Amirreza Movaghar

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Mark Linne

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning

Michael Oevermann

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning

Falko Meiselbach

Heiko Schmidt

Alan R. Kerstein

ILASS – Europe 2014, 26th Annual Conference on Liquid Atomization and Spray Systems

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Energiteknik

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-08