Numerical study of liquid breakup at the surface of turbulent liquid jets using One-Dimensional Turbulence
Paper i proceeding, 2014

Författare

Amirreza Movaghar

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Mark Linne

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning och framdrivningssystem

Michael Oevermann

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning och framdrivningssystem

Falko Meiselbach

Heiko Schmidt

Alan R. Kerstein

ILASS – Europe 2014, 26th Annual Conference on Liquid Atomization and Spray Systems

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Energiteknik

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-08