MULTI-PORT BOWTIE ANTENNA
Patentansökan, 2013

Uppfinnare

Ali Al-Rawi

Chalmers, Signaler och system

Magnus Franzén

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Antennsystem

Charlie Orlenius

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Antennsystem

Jian Yang

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Antennsystem

Gapwaves AB

PCT/SE2013/051130

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-15