MULTI-PORT BOWTIE ANTENNA
Patentansökan, 2013

Uppfinnare

Ali Al-Rawi

Chalmers, Signaler och system

Magnus Franzén

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

Charlie Orlenius

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

Jian Yang

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

Gapwaves AB

PCT/SE2013/051130

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-15