Contactless flanges and shielded probes
Patentansökan, 2012

Författare

Per-Simon Kildal

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

Applicant is Gapwaves AB

EP12168106.8

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik