Contactless flanges and shielded probes
Patentansökan, 2012

Uppfinnare

Per-Simon Kildal

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Applicant is Gapwaves AB

EP12168106.8

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-15