Methods and apparatuses for testing wireless communications to vehicles
Patentansökan, 2014

Uppfinnare

Per-Simon Kildal

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Kildal Antenn AB

EP 14153281.2

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-15