Methods and apparatuses for testing wireless communications to vehicles
Patentansökan, 2014

Författare

Per-Simon Kildal

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

Kildal Antenn AB

EP 14153281.2

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik