A Framework for Adoption of Machine Learning in Industry for Software Defect Prediction
Övrigt konferensbidrag, 2014

Författare

Rakesh Rana

Göteborgs universitet

Miroslaw Staron

Göteborgs universitet

Jörgen Hansson

Martin Nilsson

Wilhelm Meding

ICSOFT-EA Conference

383-392

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-10