Förbränningsförlopp i en bädd av biobränsle III
Rapport, 2006

Författare

Marie Rönnbäck

Bo G Leckner

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

Claes Tullin

Henrik Thunman

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

Jessica Samuelsson

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07