The Scientometric World of Keith Pavitt
Bok, 2003

Scioentometric

Pavitt

Författare

Ove Granstrand

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

M Meyer

P Pereira

O Persson

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06