First-principles determination of the polyethylene crystal structure
Preprint, 2006

Författare

Jesper Kleis

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Bengt Lundqvist

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

David C. Langreth

Elsebeth Schröder

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-08