Tillämpad impulslastberäkning
Artikel i övrig tidskrift, 2013

impulsbelastad konstruktion

dynamisk respons

Explosion

Författare

Morgan Johansson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Björn Ekengren

Bygg & Teknik

Vol. 2013 7 32-33

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-07