Interactions in nanotube bundles: A first-principles investigation
Preprint, 2006

Författare

Jesper Kleis

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Per Hyldgaard

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap

Elsebeth Schröder

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-08