Blommenbergsviadukten, 2-2033-1. Kompletterande bärighetsutredning med avseende på kontroll av kapacitet i gjutfogar baserat på beräkningsmodell utvecklad av Chalmers tekniska högskola
Rapport, 2014

Författare

Ulf Nilsson

Karin Lundgren

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Analytical model for the bond-slip behaviour of corroded ribbed reinforcement

Structure and Infrastructure Engineering,; Vol. 8(2012)p. 157-169

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Infrastrukturteknik

Annan samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07