Luftkylare med påfrysning och avfrostning
Rapport, 2003

heat transfer

air-cooler

VIN091

defrosting

frosting

Författare

Per Fahlén

Chalmers, Institutionen för installationsteknik

Ämneskategorier

Husbyggnad

Kompendium - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för installationsteknik: K2003:03

Mer information

Senast uppdaterat

2021-01-22