Luftkylare med påfrysning och avfrostning
Rapport, 2003

frosting

defrosting

air-cooler

VIN091

heat transfer

Författare

Per Fahlén

Chalmers, Institutionen för installationsteknik

0280-8862 (ISSN)

Ämneskategorier

Husbyggnad

Kompendium - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för installationsteknik: K2003:03

Mer information

Skapat

2017-10-06