Värmepumpar i vattenburna värmesystem - Effektiva lösningar för värme och varmvatten vid konvertering av elvärmda småhus
Rapport, 2003

hydronic

efficiency

heat pump

fan-coil

direct-acting electric heating

heating

storage

hot water

ground-source

pumps

start

retrofitting

water heater

SHW

Författare

Per Fahlén

Chalmers, Institutionen för installationsteknik

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06