Improving Efficiency of Hydronic Heat Pump Heating Systems
Paper i proceeding, 2003

ground-source

heat pump

miniwater system

on-off

control

efficiency

fan-coil

parasitic drive power

Författare

Per Fahlén

Chalmers, Institutionen för installationsteknik

Fredrik Karlsson

21st International Congress of Refrigeration

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06