Optimal operation of cooling-coils for display cabinets in secondary-loop refrigeration systems
Paper i proceeding, 2003

energy efficiency

heat exchanger

indirect cooling

optimal operation

brine

finned-tube

Författare

Caroline Haglund-Stignor

Per Fahlén

Chalmers, Institutionen för installationsteknik

Bengt Sundén

Daniel Eriksson

21st International Congress of Refrigeration

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06