Evaluation of the environmental impacts of air-conditioning systems at the design stage
Paper i proceeding, 2003

environment

design

evaluation

air-conditioning

Författare

Katarina Heikkilä

Chalmers, Institutionen för installationsteknik

Per Fahlén

Chalmers, Institutionen för installationsteknik

21st International Congress of Refrigeration

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06