Bringing Technology and Innovation into the Boardroon. Strategy, Innovation and Competences for Business Value
Bok, 2004

Författare

Ove Granstrand

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06