Towards a network-based business model concept and The case of a truck OEM considering its business model in India
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2014

Författare

Lars Bankvall

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Anna Dubois

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Frida Lind

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

The IMP Journal

0809-7259 (ISSN)

Vol. 8 2 44-50

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Styrkeområden

Transport

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-07