Developing linguistic and intercultural competence in web-based environments
Övrigt konferensbidrag, 2013

intercultural competence

web-based

environment

Författare

Linda Bradley

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Göteborgs universitet

Sylvi Vigmo

Göteborgs universitet

WorldCALL, 10-13 July, Glasgow, Scotland

Ämneskategorier

Språk och litteratur

Utbildningsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07