Analysis of condensable hydrocarbons in gasification processes
Licentiatavhandling, 2014

EB
Opponent: Henrik Wiinikka

Författare

Mikael Israelsson

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

Ämneskategorier

Energiteknik

Kemiteknik

EB

Opponent: Henrik Wiinikka

Mer information

Skapat

2017-10-07