Young Career Focus: Dr. Kasper Moth-Poulsen (Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden)
Artikel i övrig tidskrift, 2014

Författare

Kasper Moth-Poulsen

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

Synthesis

0039-7881 (ISSN) 1437-210X (eISSN)

Vol. 46 15 A110-A112

Ämneskategorier

Organisk kemi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-05-17