Heat pump systems in Sweden - Country report for IEA HPP Annex 28
Rapport, 2003

heat pump

market

system

heating

testing

sanitary hot water

installation

Författare

Fredrik Karlsson

Chalmers, Institutionen för installationsteknik

Monika Axell

al. et

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-07