Energy saving potential of capacity controlled brine-to-water heat pumps
Paper i proceeding, 2003

parasitic drive power

brine-to-water

heat pump

energy saving

capacity control

efficiency

Författare

Fredrik Karlsson

Per Fahlén

Chalmers, Institutionen för installationsteknik

21st International Congress of Refrigeration

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06