Givare för intern värmefaktormätning
Rapport, 2003

test

energy

method

sensor

performance

pressure

efficiency

refrigeration

field test

electric power

control

conditions

uncertainty

temperature

uncertainty

in situ

COP

measurement

operation

heat pump

Författare

Fredrik Karlsson

Per Fahlén

Chalmers, Institutionen för installationsteknik

Peter Lidbom

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-07