Frikyla - en outnyttjad resurs?
Artikel i övrig tidskrift, 2003

kylbehov

resurseffektiv

energieffektiv

frikyla

Författare

Torbjörn Lindholm

Chalmers, Institutionen för installationsteknik

Kyla

2 41-44

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06