Theory for structure and bulk modulus determination
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Eleni Ziambaras

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Elsebeth Schröder

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Physical Review B

Vol. 68 064112-

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-07