Potassium intercalation in graphite: A van der Waals density functional theory study
Rapport, 2006

Författare

Eleni Ziambaras

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Jesper Kleis

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Elsebeth Schröder

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Per Hyldgaard

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Ämneskategorier

Annan teknik

Applied physics report - [Department of Applied Physics, Chalmers University of Technology and University of Göteborg]: 19

Mer information

Skapat

2017-10-07