Phonon Knudsen Flow in nanostructured semiconductor systems
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Eleni Ziambaras

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Per Hyldgaard

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Journal of Applied Physics

Vol. 99 054303-

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Ämneskategorier

Annan teknik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-07