C-band receiver for 25m OSO telescope
Rapport, 2014

LNA

OMT cryogenic receiver

Författare

Lars Pettersson

Chalmers, Rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium

Ämneskategorier

Nanoteknik

Annan elektroteknik och elektronik

Technical report L - Department of Radio and Space Science, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden

Mer information

Skapat

2017-10-07