Nature of Bond between SiC and Graphite
Rapport, 2006

Författare

Eleni Ziambaras

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Carlo Ruberto

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Bengt Lundqvist

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Per Hyldgaard

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Ämneskategorier

Annan teknik

Applied physics report - [Department of Applied Physics, Chalmers University of Technology and University of Göteborg]: B.

Mer information

Skapat

2017-10-07