Suite for strings
Doktorsavhandling, 1986

Opponent: Stanley Mandelstan

Författare

Martin Cederwall

Chalmers, Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Matematisk fysik

Manifestly Lorentz covariant string theories in D=10 and D=18

Phys.Lett.B179 (1986) 66,; (1986)

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Uniqueness of superstring actions

Nucl.Phys.B254 (1985) 625,; (1984)

Artikel i vetenskaplig tidskrift

String field theory with chiral coordinates

Nucl.Phys.B293 (1987) 114,; (1987)

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Light front string Green's functionals

Nucl.Phys.B284 (1987) 386,; (1986)

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Ämneskategorier

Fysik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

ISBN

91-7032-252-X

Opponent: Stanley Mandelstan

Mer information

Skapat

2017-10-06