Suite for strings
Doktorsavhandling, 1986

Opponent: Stanley Mandelstan

Författare

Martin Cederwall

Chalmers, Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Matematisk fysik

Ämneskategorier

Fysik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

ISBN

91-7032-252-X

Opponent: Stanley Mandelstan

Mer information

Skapat

2017-10-06